3. Xóa Thanh Toán/Phiếu Thu

You are here:
< All Topics

Để xóa 1 thanh toán/phiếu thu bạn làm như sau:

1. Login vào hệ thống, chọn Bán hàng sau đó chọn Phiếu thu

2. Tìm Thanh Toán/Phiếu thu mà bạn muốn xóa

3. Nhấn Xóa

4. Sẽ xuất hiện hộp thoại yêu cầu bạn xác nhận xóa

5. Hệ thống thông báo bạn đã xóa thành công

Trên là hướng dẫn xóa thanh toán/phiếu thu. Cảm ơn bạn đã xem!

Previous 2. Chỉnh sửa Thanh Toán/Phiếu Thu
Next 4. Gửi Phiếu thu, Thanh toán đến Email
Table of Contents