3. Xóa Phiếu chi

You are here:
< All Topics

Trước đã có bài chỉnh sửa phiếu chi, bây giờ ta sẽ xóa phiếu chi

1. Ở Menu chọn Phiếu chi

2. Ở danh sách nhấn xóa Phiếu chi mà bạn muốn

3. Xác nhận xóa

Trên là hướng dẫn Xóa phiếu chi, Cảm ơn bạn đã xem

Previous 2. Chỉnh sửa phiếu chi
Table of Contents