3. Xóa khách tiềm năng

You are here:
< All Topics

Để xóa đi 1 khách tiềm năng, bạn làm theo các bước sau:

1. Login vào hệ thống, chọn khách tiềm năng

2. Tìm khách tiềm năng bạn muốn xóa trong danh sách, sau đó nhấn xóa

3. Hệ thống sẽ hiện thì popup cần bạn xác nhận bạn có muốn xóa hay không

4. Sau khi xóa, hệ thống sẽ thông báo xóa thành công

Trên là hướng dẫn bạn cách xóa khách tiềm năng

Previous 2. Chỉnh sửa khách tiềm năng
Next 4. Import Khách tiềm năng bằng CSV,Excel
Table of Contents