3. Xóa khách hàng

You are here:
< All Topics

Nếu bạn muốn xóa bỏ 1 khách hàng, bạn làm theo các bước sau:

1. Login vào hệ thống, chọn Khách hàng

 

2. Trong danh sách bạn cần xóa Khách nào thì nhấn xóa ở Khách hàng đó.

3. Hệ thống sẽ hiển thị popup cần bạn xác nhận xóa hay không?

4. Sau khi xóa xong hệ thống sẽ hiện thị thông báo xóa thành công.

Trên là hướng dẫn xóa khách hàng, cảm ơn bạn đã xem.

Previous 2. Chỉnh sửa Khách hàng
Next 4. Import Khách hàng
Table of Contents