3. Xóa hợp đồng

You are here:
< All Topics

Để xóa 1 hợp đồng, bạn làm như sau:

1. Login vào hệ thống, chọn Bán hàng sau đó chọn Hợp đồng

2. Tìm 1 hợp đồng cần xóa và chọn xóa

2.1. Bạn cũng có thể xóa khi ở trong chi tiết 1 hợp đồng

3. Popup xác nhận xóa sẽ cần bạn xác nhận

4. Hệ thống sẽ thống báo xóa thành công.

Trên là hướng dẫn xóa hợp đồng, cảm ơn bạn đã xem!

Previous 2. Chỉnh sửa Hợp Đồng
Next 4. Gia hạn hoặc làm mới hợp đồng
Table of Contents