3. Xóa Đề xuất kế hoạch

You are here:
< All Topics

Để xóa 1 đề xuất kế hoạch bạn làm theo bước sau:

1. Login vào hệ thống, chọn Bán Hàng sau đó chọn Đề xuất kế hoạch

2. Trong danh sách đề xuất chọn 1 đề xuất cần xóa, click vào đề xuất đó

3. Màn hình chi tiết sẽ hiện lên, chọn Xem thêm

4. Sau khi chọn xem thêm, ở dưới cùng có ô Xóa, bạn chọn Xóa

5. Hệ thống sẽ thông báo xác nhận xóa hay không?

6. Hệ thông sẽ thông xóa thành công

Trên là HDSD xóa Đề xuất kế hoạch, cảm ơn bạn đã lắng nghe

Previous 2. Chỉnh sửa Đề xuất kế hoạch
Next 4. Chuyển đổi đề xuất kế hoạch thành Bản ước tính / Hóa đơn
Table of Contents