3. Xóa Báo Giá

You are here:
< All Topics

Để Xóa báo giá các bạn làm theo các bước sau:

1. Login vào hệ thống, chọn Bán Hàng sau đó chọn Báo giá

2. Chọn báo giá cần xóa trong danh sách

3. Click xem thêm

4. Chọn Xóa Báo Giá

5. Hiển thị Popup xác nhận xóa

.

6. Hệ thống thông báo xóa báo giá thành công

Trên là hướng dẫn xóa báo giá, cảm ơn bạn đã xem.

Previous 2. Chỉnh sửa Báo Giá
Next 4. Chuyển đổi báo giá thành hóa đơn
Table of Contents