3. Thay đổi thông tin máy chủ gửi mail

You are here:
< All Topics

Để thay đổi thông tin máy chủ email phục vụ cho việc chăm sóc khách hàng, bạn làm các bước sau:

1. Login vào hệ thống chọn Thiết lập

2. Chọn Cài đặt

3. Chọn Email

4. Thay đổi thông tin email server mà bạn đang có

5. Bạn có thể kích hoạt Email Queue

6. Sau khi điều chỉnh xong thì nhấn Lưu Lại cài đặt

Trên là hướng dẫn thay đổi thông tin Email Server, cảm ơn bạn đã xem

Previous 2. Thay đổi thông tin công ty
Next 4. Thay đổi các mục liên quan đến Tài chính
Table of Contents