3. Bật Chat nội bộ và Chat Khách hàng

You are here:
< All Topics

Hiện tại trên hệ thống của chúng tôi đã có 1 messenger nội bộ để các nhân viên có thể nhắn tin cho nhau và cũng có thể chat với khách hàng thuận lợi.

1. Vào Thiết lập sau đó chọn Cài đặt

2. Chọn Chat setting

3. Mục Enable Pusher Chat chọn có

4. Mục Enable Client Chat support chọn có

5. Và các mục khác bạn có thể chỉnh nếu muốn

6. Sau khi tùy chỉnh nhấn Lưu cài đặt để Lưu và bật

Trên là hướng dẫn bật Chat Nội bộ và Chat khách hàng.

Previous 2. Quyền
Table of Contents