2. Tùy chỉnh và định dạng file PDF

You are here:
< All Topics

Trước khi phải xuất file pdf thì ta phải định dạng file pdf vì đa phần không theo ý mình với cỡ chữ, font,.. Bạn có thể tùy chỉnh như sau:

1. Vào Thiết lập sau đó vào cài đặt

2. Chọn PDF 

3. Ở phần Tổng quan ta có thể thay đổi Phông chữ PDF

4. Cỡ chữ file PDF

 

5. Hiển thị giao dịch (thanh toán)

6. Và còn nhiều mục khác đang chờ bạn khám phá,.. Sau khi tùy chỉnh nhấn Lưu cài đặt.

Previous 1. Các trường tự tạo
Next 3. E-Sign – Chữ ký điện tử
Table of Contents