2. Tạo phản hồi soạn sẵn cho yêu cầu hỗ trợ

You are here:
< All Topics

Phản hồi soạn sẳn là phần mà nhiều người chú ý vì sự tiện ích của nó mang lại khá là hiệu quả, nên không thể thiếu trong hỗ trợ khách hàng.

1. Login hệ thống, chọn Thiết lập

2. Chọn Hỗ trợ sau đó chọn Phản hồi soạn sẵn

3. Chọn MẪU PHẢN HỒI MỚI để thêm

4. Sau đó viết mẫu phản hồi mà bạn muốn

5. Nhấn Lưu lại để lưu mẫu phản hồi

 

Trên là Hướng dẫn tạo mẫu phản hồi yêu cầu hỗ trợ, cảm ơn bạn đã xem

Previous 1. Thêm phòng ban hỗ trợ mới
Next 3. Thêm độ ưu tiên ticket
Table of Contents