2. Các tùy chỉnh đối với khách hàng trong và ngoài hệ thống

You are here:
< All Topics

Khi công ty có khách hàng và công ty cần những thông tin cần thiết để biết rõ khách hàng thì hoặc có những mục không cần ràng buộc để tránh tình trạng rối. Mục này cũng có thể tùy chỉnh cho khu vực khách hàng cũng như quyền xem, quyền quản lý đối với những contact phụ của 1 công ty khác,… bạn có thể bật tắt như sau:

1. Vào Thiết lập sau đó chọn Cài đặt

2. Vào mục Khách hàng

3. Bạn muốn ràng buộc mục công ty

4. Bạn Muốn Công ty ràng buộc phải có mã số thuế

5. Cho phép khách sử dụng kiến thức chuyên mônkhu vực khách hàng

6. Và còn nhiều tùy chọn khác bạn có thể xem,.. Sau khi đã chọn xong bạn nhớ nhấn Lưu cài đặt

Previous 1. Thêm nhóm khách hàng
Next 3. Đăng ký khách hàng
Table of Contents