2. Chỉnh sửa Thanh Toán/Phiếu Thu

You are here:
< All Topics

Để chỉnh sửa Thanh toán/ phiếu thu bạn làm như sau:

1. Login vào hệ thống, chọn Bán hàng sau đó chọn Thanh Toán

2. Chọn 1 phiếu thanh toán

 

3. Chỉnh sửa thông tin cần sửa của phiếu thu

4. Sau khi sửa xong thì nhấn Lưu lại

5. Hệ thống sẽ thông báo cập nhật hoàn thành

Trên là hướng dẫn chỉnh sủa thanh toán

Previous 1. Thêm mới Thanh Toán
Next 3. Xóa Thanh Toán/Phiếu Thu
Table of Contents