2. Chỉnh sửa Sản phẩm

You are here:
< All Topics

Để Thêm Sản phẩm các bạn làm theo các bước sau:

1. Login vào hệ thống, chọn Bán hàng sau đó chọn Sản Phẩm.

2. Tìm sản phẩm cần chỉnh sửa sau đó nhấn chỉnh sửa.

3. Màn hình popup chỉnh sửa sẽ hiện lên và bạn hãy sửa thông tin cần sửa.

4. Sau khi sửa thông tin xong bạn nhấn Lưu Lại

5. Hệ thống sẽ thông báo Sản phẩm cập nhật thành công

Trên là hướng dẫn tạo sản phẩm, Cảm ơn bạn đã xem

Previous 1. Thêm Sản Phẩm
Next 3. Xóa Sản Phẩm
Table of Contents