2. Chỉnh sửa Liên Hệ

You are here:
< All Topics

Để chỉnh sửa 1 liên hệ, bạn làm như sau:

1. Login vào hệ thống, chọn Khách hàng sau đó chọn Liên hệ

2. Nhấn chỉnh sửa liên hệ mà bạn muốn

3. Chỉnh sửa thông tin

4. Nhấn Lưu Lại

Trên là hướng dẫn chỉnh sửa liên hệ, cảm ơn bạn đã xem!

Previous 1. Thêm Liên Hệ
Next 3. Xóa Liên Hệ
Table of Contents