2. Chỉnh sửa Hợp Đồng

You are here:
< All Topics

Để chỉnh sửa 1 hợp đồng, bạn làm như sau:

1. Login vào hệ thống, chọn Bán Hàng sau đó chọn Hợp đồng

2. Tìm 1 hợp đồng bạn cần chỉnh sửa

3. Nhấn chọn chỉnh sửa

4. Chỉnh sửa thông tin

5. Nhấn Cập nhật sau khi chỉnh sửa xong

6. Hệ thống thông báo cập nhật hợp đồng thành công

Trên là hướng dẫn chỉnh sửa hợp đồng, cảm ơn bạn đã xem!

Previous 1. Thêm mới Hợp Đồng
Next 3. Xóa hợp đồng
Table of Contents