2. Chỉnh sửa hóa đơn

You are here:
< All Topics

Để chỉnh sửa hóa đơn các bạn làm như sau:

1. Login vào hệ thống, chọn bán hàng sau đó chọn hóa đơn

2. Tìm 1 hóa đơn và chọn chỉnh sửa

3. Chỉnh sửa những gì cần sửa

4. Sau khi chỉnh xong nhấn Lưu lại

5. Hệ thống sẽ thông báo cập nhật xong

Trên là hướng dẫn cập nhật hóa đơn. Cảm ơn bạn đã xem

Previous 1. Thêm Hóa Đơn
Next 3. Xóa hóa đơn
Table of Contents