2. Chỉnh sửa Đề xuất kế hoạch

You are here:
< All Topics

Để chỉnh sửa đề xuất kế hoạch, ta làm các bước sau:

1. Login vào hệ thống, chọn Bán Hàng sau đó chọn Đề xuất kế hoạch

2. Sau đó tìm Đề xuất cần chỉnh sửa trong danh sách, rồi nhấn chỉnh sửa.

3. Bạn hãy sửa những gì bạn cần sửa như thông tin, sản phẩm, giá,….

4. Sau khi sửa xong hãy nhấn Lưu Lại

5. Hệ thống sẽ thông báo cập nhật thành công

Trên là hướng cập nhất Đề xuất cảm ơn bạn đã xem!

Previous 1. Thêm mới Đề xuất kế hoạch
Next 3. Xóa Đề xuất kế hoạch
Table of Contents