2. Chỉnh sửa Báo Giá

You are here:
< All Topics

Để sửa 1 báo giá các bạn làm như sau:

1. Login vào hệ thống, chọn Bán hàng sau đó chọn Báo giá

2. Chọn 1 báo giá cần sửa trong danh sách

3. Nhấn chỉnh sửa để bắt đầu chỉnh sửa

4. Sau khi chỉnh sửa xong nhấn Lưu

5. Hệ thống sẽ thông báo cập nhật thành công

Trên là HDSD cập nhật báo giá, cảm ơn bạn đã Lắng nghe.

Previous 1. Thêm Báo giá
Next 3. Xóa Báo Giá
Table of Contents