1. Thêm Sản Phẩm

You are here:
< All Topics

Để Thêm Sản phẩm các bạn làm theo các bước sau:

1. Login vào hệ thống, chọn Bán hàng sau đó chọn Sản Phẩm.

2. Click Sản Phẩm Mới để thêm sản phẩm.

3. Màn hình popup tạo sẽ hiện lên và bạn hãy điền thông tin sản phẩm vào.

4. Sau khi điền thông tin xong bạn nhấn Lưu Lại

5. Hệ thống sẽ thông báo Sản phẩm tạo thành công

Trên là hướng dẫn tạo sản phẩm, Cảm ơn bạn đã xem

Next 2. Chỉnh sửa Sản phẩm
Table of Contents