1. Tạo mẫu Estimate Request

You are here:
< All Topics

Để tạo mẫu Estimate Request bạn làm như sau:

1. Chọn Thiết lập

2. Chọn Estimate Request sau đó chọn Form

3. Chọn Mẫu đơn mới

4. Điền tên mẫu đơn và các thông tin cần thiết

5. Nhấn Lưu

6. Sau đó bạn sẽ chuyển sang màn hình Xây dựng Mẫu đơn để Khách hàng có thể thấy và submit yêu cầu Estimate.

7. Để lấy link cũng như iframe để đính vào trang web bạn có thể thấy ở phần Mã Tích hợp sẽ thấy

Next 2. Thêm trạng thái cho Estimate Request
Table of Contents